Onderhoudsgebreken verhelpen

Onderhouds-gebreken verhelpen

Gebreken

Zijn er onderhoudszaken die nooit worden aangepakt door je verhuurder? Kom dan nu in actie! Het niet verhelpen van gebreken kan leiden tot een lagere huur. Om die reden is het het zeker waard om bij je verhuurder af te dwingen dat je gebreken verholpen worden.

Voorbeelden van gebreken

  • Vocht/schimmel in je woning
  • Geen ventilatiekanaal badkamer/keuken
  • Kapotte ramen/deuren
  • Achterstallig verfwerk
  • Lekkage kranen Stank of
  • andere vormen van overlast

Meld je gebreken

Geef je gebreken bij ons op en wij kijken naar de mogelijkheden voor een tijdelijke huurverlaging.